Adviseurs met een passie voor landbouw, voedselproductie en ondernemerschap

Fundamentele vernieuwing

Ecologisch, economisch en maatschappelijk loopt de landbouw tegen grenzen aan. Een toekomstgericht landbouwsysteem vraagt om slimme oplossingen, nieuwe productiesystemen, nieuwe verdienmodellen, en nieuwe vormen van samenwerking. FarmUP heeft ideeën over hoe een duurzame en rendabele landbouw eruit ziet, én hoe je die realiseert.

Naar Portfolio

Diversiteit van bedrijven

De toekomst van de Nederlandse landbouw is divers. Niet kleinschalig of grootschalig, maar allebei. Zowel korte ketens als productie voor de wereldmarkt, en nieuwe combinaties daarvan. Wij voorzien mogelijkheden voor een scala aan mogelijke productiesystemen. De landbouw zit in een transitie en om klaar te zijn voor de toekomst moeten we de diversiteit koesteren en aanwakkeren.

Naar Blog

Ondernemerschap centraal

In de verduurzaming van de landbouw is een hoofdrol weggelegd voor de agrarisch ondernemer. FarmUP zoekt samen met overheden, ketenpartijen en NGO’s hoe zij kunnen bijdragen aan een toekomstgerichte landbouw. Vaak houdt dat in: gezamenlijk ondernemers in beweging brengen, stimuleren en ondersteunen.

Naar Wie zijn wij?

Contact

Bent u benieuwd wat farmUP voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met Bart of Martijn op.
We proberen je bericht binnen een dag te beantwoorden

Alleen ga je snel, maar samen kom je verder

Bart en Martijn zijn twee totaal verschillende karakters, maar wel met één gemeenschappelijke missie, namelijk de landbouw duurzamer maken. Wij geloven dat verduurzaming door middel van toekomstgericht ondernemerschap binnen elke onderneming mogelijk is. Zo kunnen we samen onze verantwoordelijkheid nemen in de toekomst van landbouw. Doe jij mee?

naar portfolio