Terug naar het overzicht

(1) De belofte van precisielandbouw

Bij mijn Brusselse voorlichtingswerk over duurzame landbouw ervaar ik veel discussie over precisielandbouw en dan met name in de akkerbouw. Niet zozeer over hoe we precisielandbouw moeten toepassen, maar vooral over wat precisielandbouw nu eigenlijk is. Beleidsmatig wil men graag ondersteunen, maar tegelijkertijd krijgen beleidsmakers er maar moeilijk grip op. Net als bij duurzaamheid dreigt precisie landbouw een containerbegrip te worden waar veel over gepraat wordt, maar (te) weinig actie.

Door: Martijn Buijsse

En dat is jammer, want precisielandbouw heeft een belofte in zich van een sterke reductie van gewasbeschermingsmiddelen, minder uitspoeling naar bodem en grondwater, besparing van brandstof, arbeid en grondstoffen. Zaken waar Brussel – en ook Den Haag – grote interesse in heeft. Efficiënte landbouw, waarbij technologische toepassingen leiden tot een hogere resource efficiency. Precisielandbouw als belangrijk ingrediënt voor een circulaire economie.

In de praktijk zien wij diverse innovatieve boeren die wél met precisielandbouw bezig zijn. Dat zijn de boeren die constant bezig zijn hun bedrijf op een holistische wijze te verduurzamen. Soms alleen, soms samen met de buren en soms met partners die van verder komen. In dat streven naar meer duurzamere werkvormen speelt nauwkeurigheid een grote rol. We willen steeds nauwkeuriger bemesten, nauwkeuriger spuiten, nauwkeuriger managen. Ik geloof zelf sterk in een geïntegreerde vorm van landbouw waarin planmatig gemanaged wordt op de totale duurzaamheid van het landbouwbedrijf. People, planet én profit.

Het kan dus wel. Dat is ook de conclusie van een recent rapport van Wageningen Environmental Resesearch aan de tweede kamer. Er ligt genoeg technologie op de plank; technologie die zowel sectorbelang als maatschappelijk belang dient. Maar de toepassing ervan in het veld is nog te weinig.

Willen we echt naar een toekomstbestendige, duurzame landbouw, dan maakt precisielandbouw daar een wezenlijk onderdeel van uit. Dat geldt zeker voor grootschalige bedrijven die produceren voor de wereldmarkt. Zij worden keihard afgerekend op efficiëntie. Maar ook voor bedrijven die voor specifieke ketens produceren, of zelfs die hun eigen afzet regelen, heeft precisielandbouw een enorme potentie. Naast efficiëntie allerlei mogelijkheden voor het leveren van maatwerk, onderscheidend zijn in de markt, stroomlijnen van de keten en continuïteit.

Daarom moet de beleidsmatige discussie over wat precisielandbouw nu precies is afgerond worden en moeten er beleidsinstrumenten aanwezig zijn die bijdragen aan een grotere toepassing van concrete technieken in het veld. Uiteindelijk gaat het om actie. Laten we een duurzame landbouw voor ogen houden – geïntegreerde landbouw en actief zoeken naar mogelijkheden waarop precisielandbouw daaraan kan bijdragen. Pas dan kan precisie landbouw zijn belofte waarmaken.

Lees ook het tweede deel van deze blog over de reden waarom precisielandbouw een trage verspreiding kent.

Eén reactie op “(1) De belofte van precisielandbouw”

  1. Vincent Rondwijk schreef:

    Ook in zie in mijn omgeving steeds meer boeren die zich bezighouden met precisielandbouw, ook op kleine schaal moet dit aangemoedigd worden vind ik. De toepassing vind te weinig plaats zoals hier besproken wordt, dus zal er wellicht meer promotie voor moeten komen en het aantrekkelijker moeten worden gemaakt.

Geef een reactie