Zeeuwse soja

Hoewel soja prima te telen is in Noordwest Europa gebeurt dit niet grootschalig. Dit is zonde, want wanneer in Noordwest Europa geteelde soja de geïmporteerde soja uit Zuid Amerika (deels) vervangt, dan levert dit een groot duurzaamheidsvoordeel op. Grootschalige transportstromen worden voorkomen en voor onze consumptie hoeft geen oerwoud gekapt te worden. Daarnaast is een […]...

Lees meer over dit project

Kringlooptoets

De KringloopToets is een instrument dat helpt om meer grip te krijgen op nutriëntenkringlopen. Uitvoering van de KringloopToets gebeurt in workshops met stakeholders. Bart ondersteunt in de ontwikkeling van het instrument. Vooral door het proces effectief te structureren, dit vast te leggen in een draaiboek, en daarmee de doelgerichtheid van de KringloopToets te vergroten....

Lees meer over dit project

Advies aan ondernemers over projectvoorstellen

Met de subsidieregeling Innovatieve Concepten (POP3) stimuleert de provincie Gelderland initiatieven die bijdragen aan verduurzaming van de landbouw en leefbaarheid van het platteland. In opdracht van de provincie adviseerde Bart ...

Lees meer over dit project

Burgerperceptie Melkveehouderij en ‘Open Stallen’

In het project Environmental Dairy Design 2020 worden nieuwe houderijsystemen voor de melkveehouderij ontwikkeld die klaar zijn voor de toekomst. Het reduceren van ammoniak is daarbij een belangrijk speerpunt. Voor dit project zo...

Lees meer over dit project

Burgerperceptie Pluimveehouderij

In het project Ontwerpen voor een Gezonde Pluimveehouderij wordt gewerkt aan nieuwe houderijsystemen voor pluimvee; leghennen én vleeskuikens. Deze houderijsystemen moeten minder fijnstof uitstoten dan nu, dierenwelzijn en dierg...

Lees meer over dit project

Bodem Voordeel Flevoland

Sinds 2017 werkt Martijn als projectleider aan het project “Duurzame grondgebonden landbouw 2.0: samenwerking akkerbouw en melkveehouderij Flevoland”, beter bekend onder de naam “Bodem Voordeel Flevoland”. Het project beoogt het bevorderen en inspireren van koppels van samenwerkende akkerbouwers en melkveehouders in Flevoland om een volgende stap te nemen in hun samenwerking. Het project wordt ondersteu...

Lees meer over dit project

Sustainable Futures

Bijzonder is de meerjarige samenwerking die Martijn heeft met het project “Sustainable Futures“, waarbij een groep akkerbouwers uit Yorkshire (UK) gezamenlijk met enkele toonaangevende verwerkende bedrijven probeert te werken aan een duurzaamheidssystematiek die toepasbaar is onder de Engelse omstandigheden....

Lees meer over dit project

EISA

EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture) promoot duurzame landbouw systemen in Europa. Als policy officer is Martijn vanaf 2016 in Brussel actief deze aanpakken onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt via voorlichting aan een brede groep van betrokkenen bij de landbouw, zoals de Europese Commissie, belangengroepen en via projecten. EISA wordt voor […]...

Lees meer over dit project

Stichting Veldleeuwerik

Al vele jaren werkt Martijn samen met Stichting Veldleeuwerik aan het versterken van haar duurzaamheidssystematiek. Thema’s waarop samengewerkt wordt zijn: certificering, biodiversiteitsmaatregelen en aspecten die komen kijken bij samenwerkingsverbanden en ondersteuning bij internationale initiatieven....

Lees meer over dit project

Europese Commissie

De Europese Commissie draagt duurzaamheid en vergroening van de economie uit naar de inwoners van Europa. En met name wanneer het gaat om voedselproductie is de Europese Commissie erg actief en zoekt ze de samenwerking met partners die ervaring hebben met landbouwers en het bedrijfsleven. Martijn ondersteunt de Europese Commissie en verwante diverse internationale initiatieven. Voorbeelden van […]...

Lees meer over dit project