Terug naar het overzicht

Bodem Voordeel Flevoland

Gedurende 2017 en 2018 heeft Martijn gewerkt als projectleider aan het project “Duurzame grondgebonden landbouw 2.0: samenwerking akkerbouw en melkveehouderij Flevoland”, beter bekend onder de naam “Bodem Voordeel Flevoland”. Het project beoogde koppels van samenwerkende akkerbouwers en melkveehouders in Flevoland te inspireren om een volgende stap te nemen in hun samenwerking. Inmiddels is het project afgerond en zijn de resultaten verwerkt in een handboek dat beschikbaar is via Aeres Hogeschool Dronten.
Het project werd ondersteund door Aeres Hogeschool, Countus, CLM, Stichting Veldleeuwerik en mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Flevoland en LTO Noord Fondsen.

Lees hier een leuk artikel in “de bedrijfsadviseur” over dit project.