Terug naar het overzicht

Bodem Voordeel Flevoland

Sinds 2017 werkt Martijn als projectleider aan het project “Duurzame grondgebonden landbouw 2.0: samenwerking akkerbouw en melkveehouderij Flevoland”, beter bekend onder de naam “Bodem Voordeel Flevoland”. Het project beoogt het bevorderen en inspireren van koppels van samenwerkende akkerbouwers en melkveehouders in Flevoland om een volgende stap te nemen in hun samenwerking.
Het project wordt ondersteund door Aeres Hogeschool, Countus, CLM, Stichting Veldleeuwerik en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Flevoland en LTO Noord Fondsenen.

Lees hier een leuk artikel in “de bedrijfsadviseur” over dit project.