Terug naar het overzicht

Burgerperceptie Melkveehouderij en ‘Open Stallen’

In het project Environmental Dairy Design 2020 worden nieuwe houderijsystemen voor de melkveehouderij ontwikkeld die klaar zijn voor de toekomst. Het reduceren van ammoniak is daarbij een belangrijk speerpunt. Voor dit project zocht Bart uit welke eisen de burger stelt aan de melkveehouderij, en beantwoorde de vraag op welke manier de stal volgens de burger ‘open’ moet zijn.