Terug naar het overzicht

Burgerperceptie Pluimveehouderij

In het project Ontwerpen voor een Gezonde Pluimveehouderij wordt gewerkt aan nieuwe houderijsystemen voor pluimvee; leghennen én vleeskuikens. Deze houderijsystemen moeten minder fijnstof uitstoten dan nu, dierenwelzijn en diergezondheid moeten verbeterd worden, en het stalklimaat moet gezond zijn voor dier én mens. Bart zocht uit welke eisen de burger stelt aan zulke nieuwe pluimveesystemen, en vertaalde deze burgerwensen naar het ontwerpproces.