Terug naar het overzicht

EISA

EISA (European Initiative for Sustainable Development in Agriculture) promoot duurzame landbouw systemen in Europa. Als policy officer is Martijn vanaf 2016 in Brussel actief deze aanpakken onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt via voorlichting aan een brede groep van betrokkenen bij de landbouw, zoals de Europese Commissie, belangengroepen en via projecten.

EISA wordt voor dit werk ondersteund door diverse Europese koepel organisaties die in de landbouw actief zijn, onder andere ECPA (European Crop protection Association), ELO (European Landowners Organisation), FEFAC (veevoer koepel) en SAI Platform (food multinationals), IFAH Europe (diermedicijnen) en Fertilizers Europe (minerale meststoffen). EISA heeft tevens een uitgebreid netwerk van boerengroepen die actief duurzame landbouw op de kaart zetten. Deze groepen komen uit diverse Europese landen zoals LEAF (Linking Environment and Farming) uit UK, Stichting Veldleeuwerik uit Nederland, Odling I Balans uit Zweden, FARRE uit Frankrijk en kleinere groepen uit Hongarije en Luxemburg.