Terug naar het overzicht

Team Circulariteit

Team Circulariteit is een interdisciplinair team binnen de Animal Science Group van Wageningen UR. Het team werkt vanuit de drie basisprincipes van een circulair voedselsysteem (zie ook de Mansholtlezing van prof. Imke de Boer in 2018):

-> Het veiligstellen van natuurlijke hulpbronnen;

-> Plantaardige biomassa moet voor humaan gebruik ingezet worden;

-> Reststromen uit de productie van humaan voedsel moet worden hergebruikt.

Martijn werkt gedurende 2019 en 2020 met het team aan het verstevigen van de inhoudelijke basis onder de principes. Hier vloeien nieuwe baanbrekende ideeën en onderzoeksvoorstellen uit voort. Tevens worden verbindingen gelegd met praktijkinitiatieven in Zuid Nederland. In het bijzonder naar initiatieven in de provincie Zeeland en de Brabantse en Limburgse zandgronden.

Het gedachtegoed van Team Circulariteit heeft Martijn bij afronding van het team meegenomen naar het project “Pilots Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de vijf experimenteergebieden Kringlooplandbouw” dat vanaf 2021 van start is gegaan.