Terug naar het overzicht

Toekomstgerichte kringlooplandbouw

MOVO-Zaden beoogt een beweging op gang te brengen voor duurzaam ruwvoer en toekomstgerichte kringlooplandbouw. Zij richten zich daarbij op bodemgezondheid en eiwitproductie, een breed bouwplan en goed geïnformeerde landbouwers. Het streven is om praktische manieren te vinden die bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting. Binnen het project wordt onderzoek gedaan, worden demonstraties gegeven en vindt er kennisuitwisseling plaats tussen boeren, bedrijfsleven en betrokkenen van de overheid.

Martijn is al jaren een partner voor MOVO-Zaden. Hij geeft strategisch advies en helpt bij het voorlichting geven over nationaal- en internationaal beleid.