Terug naar het overzicht

Zeeland Bonenland!

In het tweejarige project Zeeland Bonenland! werken ZLTO, CZAV, Herba ingrediënts  en ME-AT aan het stimuleren van eiwitteelt in de provincie Zeeland. Telers worden beter in staat gesteld om op basis van gedegen (teelt)kennis en marktvraag, eiwitgewassen te telen en hier een renderende prijs voor te ontvangen.

Martijn heeft namens CZAV en samen met ZLTO het project voorbereid. Gedurende het project is hij verantwoordelijk voor de communicatie. Ook geeft hij namens het consortium voorlichting aan het ministerie LNV over het vraaggestuurd ontwikkelen van ketens in relatie tot bijvoorbeeld de Nationale Eiwitstrategie.