Terug naar het overzicht

Zeeuwse soja

Hoewel soja prima te telen is in Noordwest Europa gebeurt dit niet grootschalig. Dit is zonde, want wanneer in Noordwest Europa geteelde soja de geïmporteerde soja uit Zuid Amerika (deels) vervangt, dan levert dit een groot duurzaamheidsvoordeel op. Grootschalige transportstromen worden voorkomen en voor onze consumptie hoeft geen oerwoud gekapt te worden. Daarnaast is een humaan dieet op basis van meer plantaardig eiwit gezonder dan het huidige dieet gebaseerd op dierlijk eiwit. Martijn is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de soja en is dé expert op dit gebied in Noordwest Europa. Daarnaast probeert hij als bemiddelaar vraag en aanbod bij elkaar te brengen en projecten te initiëren om deze transitie mede vorm te geven.

Op dit moment werkt Martijn via het project “Zeeuwse soja” samen met telers aangesloten bij boerencoöperatie CZAV aan een haalbaarheidsstudie voor de introductie van deze teelt in de provincie Zeeland.