‘Dood aan de landbouw’ versus ‘We doen het al zo goed’

De strijd om de toekomst van de landbouw dreigt gekaapt te worden door voor- en tegenstanders van de huidige landbouw. Maar een verduurzaming van de landbouw vraagt om een genuanceerder toekomstbeeld. En agrarisch ondernemers hebb...

Lees verder

(1) De belofte van precisielandbouw

Bij mijn Brusselse voorlichtingswerk over duurzame landbouw ervaar ik veel discussie over precisielandbouw en dan met name in de akkerbouw. Niet zozeer over hoe we precisielandbouw moeten toepassen, maar vooral over wat precisielandbouw nu eigenlijk is. Beleidsmatig wil men graag ondersteunen, maar tegelijkertijd krijgen beleidsmakers er maar moeilijk grip op. Net als bij duurzaamheid dreigt […]

Lees verder