Hogere marges voor boeren en de rol van overheden

Veel boeren in Nederland redden het op termijn niet wanneer zij geen hogere prijs voor hun product krijgen. De oplossing hiervoor wordt – door sector en overheid – nogal eens gezocht in regelgeving die leidt tot een ‘eerlijker’ verdeling van de marges in de keten. Daarachter zit de veronderstelling dat een patstelling is ontstaan: dat […]

Lees verder

Investeren in extensivering

Na jaren van het plukken van de economische vruchten van intensivering, komen er nu jaren waarin het loont om te investeren in extensivering. Door: Martijn Buijsse Intensivering: de eindigheid van een Nederlands succes De voorbije...

Lees verder