Wie zijn wij?

Wij zijn Martijn Buijsse en Bart Bremmer: twee zelfstandige professionals met een passie voor landbouw, voedselproductie en ondernemerschap. Wij houden ons bezig met het aanjagen en ondersteunen van innovatie in de agrarische sector. In farmUP  bundelen wij onze krachten en combineren we onze kennis en ervaring.

Bart is een denker die doorgrondt hoe verandering werkt. Hij wil weten hoe het brede plaatje eruitziet en van daar uit verschillende perspectieven bekijken. Bart maakt daarmee inzichtelijk op welke knoppen je kunt drukken om de boel weer in beweging te krijgen. Naast zijn advieswerkzaamheden promoveert Bart op dit moment ook op de rol van kennis bij de verduurzaming van de veehouderij.

 

 

Martijn is een doener: hij zet dingen in beweging, bouwt aan nieuwe verbindingen en gaat graag aan de slag met ondernemers. Martijn is de enthousiaste kartrekker die nodig is om verandering in gang te zetten. In het dagelijks leven is Martijn ook wethouder bij de gemeente Boekel op het terrein van economie, buitengebied en milieu.

Onze opdrachtgevers zijn landbouwbedrijven, ketenpartijen, overheden, NGO’s en kennisinstellingen. Bij alles wat we doen staat de agrarisch ondernemer centraal; farmUP. De ondernemer is de spil als we willen werken aan een duurzame landbouw, een leefbaar platteland, nieuwe verdienmodellen en een sterke concurrentiepositie.

Ons werk begint daarom altijd met het begrijpen van de arena waarin de ondernemer zich bevindt. Een arena met adviseurs, beleidsmakers, voerleveranciers en machinebouwers, maar ook met Albert Heijn, Monsanto, Poetin en Wakker Dier. Een arena waarin alles met alles samenhangt, ontwikkelingen onvoorspelbaar zijn, en alles en iedereen in beweging is: plofkippen, big data en smart farming, natuurinclusieve landbouw en keurmerken.

FarmUP creëert overzicht in deze complexe wereld: we laten zien wat de patronen zijn en wat de aanknopingspunten zijn voor verandering. Op basis daarvan maken we samen met onze opdrachtgevers een verschil in die wereld, en vergroten wij de impact van hun handelen.